04/11/2011
 
לכבוד:
מולטיואק בע"מ
עבור מר משה פרי
 
א.נ
 
הנדון: מכתב המלצה
 
לפני תחילת עבודת הטייח והריצוף, כשסיימתם להתקין את הצנרת, בצעתם בדיקת תקינות  / ואקום ונמצא שהצנרת תקינה.
 
לאחר חצי שנה בתום הבנייה ולפני התקנת המנוע, בצעתם בדיקת ואקום / תקינות נוספת, בה נמצאה דליפה בצנרת.
במקצועיות רבה איתרתם את המקום הנקודתי, בו פגע החשמלאי בשוגג בצנרת ותיקנתם את הנדרש במינימום נזק.
 
בתום העבודה, שלחנו לכם את התשלום. מצאתם ששילמנו יותר מהנדרש. מאחר ולא היינו מודעים לטעותינו, היינו מופתעים לקבל המחאה עבור התשלום העודף.
 
עבור המקצועיות וההגינות המפורטים לעיל, ועל השירות האדיב והמסור, מצאנו לנכון להודות לכם מקרב לב ולאחל לכם הצלחה בהמשך עבודתכם.
 
עופר ורויטל מתתיהו
054-8050633

מכתב תודה - עופר ורויטל מתתיהו

שואב אבק מרכזי מולטיואק
לוגו cyclovac
מולטיואק פייסבוק